- Uncategorized

Chemin de Fer Baccarat

Chemin de Fer är den svåraste och mest glamorösa formen av baccarat. I den här baccaratvarianen satsar spelarna att vara bankiren och den framgångsrika budgivaren accepterar spel från de andra spelarna. Han spelar också bankens hand, där han kan bli tvungen att fatta beslut om huruvida han eller hon inte drar ett tredje kort. Spelaren som satsar mest mot banken spelar spelarens hand och kan uppmanas att fatta ett liknande beslut. Därför måste spelarna, i motsats till online-baccarat, förstå beräkningen av handvärden och tredje kortregler i Chemin de Fer.

Beräkning av handvärden är vanlig för alla baccaratvarianter. Kortvärden måste först kännas. Kort från två till nio har sina ansiktsvärden. Ess har ett värde av 1 och tiotals jackor, drottningar och kungar har ett värde på 0. Handvärden erhålls genom att lägga till värdena för de enskilda korten och sedan släppa tiotalsiffran. Därför är handvärdena begränsade mellan 0 och 9.

Spelaren och bankern behandlas först två kort vardera. Spelaren måste göra sitt drag först. Om banken har ett handvärde på 8 eller 9, kallat naturligt i Chemin de Fer, ritar inte spelaren ett tredje kort. Om spelaren har ett handvärde mellan 6 och 9 då drar han inte ett tredje kort. Om spelaren har ett handvärde mellan 0 och 4 måste han rita ett tredje kort. Om spelaren har ett handvärde på 5, är det upp till honom om det tredje kortet ska ritas eller inte. Denna sista regel skiljer Chemin de Fer från andra varianter av baccarat. I alla andra varianter måste spelaren rita om hans handvärde är 5.

När spelaren har gjort sitt drag är det bankens tur. Bankens regler för det tredje kortet är mer komplexa. Om spelaren inte har tagit ett tredje kort följer bankören samma regler som spelaren. Dessa har beskrivits i föregående stycke. Om spelaren drar ett tredje kort följer banken följande regler.

Om bankens handvärde är från 0 till 2 drar han alltid och om hans handvärde är från 7 till 9 står han alltid. Om bankens handvärde är 3 – drar han om spelarens tredje kort har ett värde från 0 till 7; han ritar inte om spelarens tredje kort har ett värde på 8 och har ett val om teckning eller inte om spelarens tredje kort har ett värde av 9. Om bankens handvärde är 4 – drar han om spelarens tredje kort har en värdet är från 2 till 7 och ritar inte för något annat värde av spelarens tredje kort. Om bankens handvärde är 5 – han har val att dra eller inte om spelarens tredje kort har ett värde av 4; han drar om spelarens tredje kort har ett värde från 5 till 7 och ritar inte för något annat värde av spelarens tredje kort. Om bankens handvärde är 6 – drar han om spelarens tredje kort har ett värde från 6 till 7 och ritar inte för något annat värde av spelarens tredje kort. De två fallen där val ges till banken finns endast i Chemin de Fer. I andra baccaratvarianter måste banken rita ett tredje kort vid dessa tillfällen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *