- Uncategorized

Craps Play Mechanics och hur spelet fungerar

Om du spelar in i spel som har ett brett utbud av spel och mycket att lära sig, så är craps vägen att gå. Många spel är tillgängliga i det här spelet, och det är en av de stora möjligheterna till många spelare, men det kan också vara extremt frustrerande och skrämmande för andra. Detta är anledningen till att vi kommer att täcka craps playmekanik här på ett sätt som hjälper alla spelare oavsett om du redan vet några regler eller om du inte har någon aning om att du ens ska börja.

Vid ett crapsbord rullar en person tärningarna medan alla andra tittar. Den som rullar tärningarna kallas skytten, och resultatet av alla satsningar är baserat på skyttens rullar. Den första vridningen av en sväng kallas utrullningsrullen, och vissa varv kan ha flera rullar bara beroende på vad som händer. Allt i craps (eller nästan allt) centrerar runt kommandot och en satsning som du placerar på den rollen som kallas passlinjebandet. Förstå denna satsning är nyckeln till att förstå de allra flesta craps.

När du lägger en insats på passlinjens insats måste du noggrant uppmärksamma resultatet av utfallet. Rullar på två, tre eller 12 förlorar automatiskt och en ny tur startas, men rullar på sju eller elva vinner automatiskt med jämn pengar. De sex återstående talen heter platsnummer: fyra, fem, sex, åtta, nio och tio. Om ett ställenummer rullas, fastställer detta ett värde som heter punkten, och det tar dig till ett annat steg i spelet.

Under denna nästa del av spelet kommer skytten fortsätta rulla tärningarna tills punkten rullas om eller tills en sju rullas. Om sju kommer först, så förlorar vaden. På samma sätt, om poängen rullas först, så vinner insatsen. Det är en ganska rakt framåt, och det är ganska lätt att förstå när du hänger på det. De allra flesta människor, inklusive alla som spelar bra, kommer att använda passlinjebetan som grund för sin strategi i spelet Craps. Sammantaget är detta den grundläggande insatsen som du behöver veta om, och du lär dig alla spelets mekanik från att använda denna satsning.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *