- Uncategorized

Grundläggande regler för Blackjack eller 21

Det ultimata målet i Blackjack är att uppnå ett poäng så nära som möjligt till 21 utan att gå över. Innan spelningen fortsätter placerar varje spelare en insats. Korten värderas av numret på kortet (2 till 10 är som tryckta). Alla ansikte kort värderas som 10 poäng, och ess kan vara antingen 1 eller 11 beroende på vilket som är bäst för spelaren. Kostymerna som skrivs ut på korten har inget värde alls. Så en hand som innehåller 2, 6, 9 skulle vara 17 poäng. En hand som innehåller en ess och en sex kan då vara 7 eller sjutton poäng.

Normalt behandlas varje spelare ett kort och sedan delas varje spelare ett annat kort. Beroende på kasinot och tabellen kan de två korten behandlas med upp och ner. (Det spelar ingen roll vilken som de andra spelarnas och återförsäljarens beslut inte är beroende av poängen i någon annan hand – förutom återförsäljarna – där det första kortet alltid hanteras med huvudet och det efterföljande kortet uppåt.) Etiquette dikterar om korten hanteras uppåt så att spelaren inte berör korten. Om korten behandlas med ansiktet nedåt, ska spelaren dock bara hantera korten med en hand.

När de två första korten har handlats ur klockan från återförsäljaren (inklusive återförsäljaren) går återförsäljaren sedan till den första spelaren på hans eller hennes vänstra sida och frågar om han eller hon vill ha ett annat kort. Den frågade spelaren räknar sedan hans eller hennes poäng och bestämmer huruvida att acceptera ett annat kort kommer att förbättra handen. Om så “slår mig” uttalas av spelaren och han eller hon tappar bordet för att indikera önskan om ett annat kort. Om inte spelaren säger “stå” och vågar en hand över korten. Spelaren kan ta så många kort som han eller hon önskar tills poängen i handen når eller överstiger 21. Om poängen i handen går över 21, förlorar spelaren sin insats till återförsäljaren.

När en spelare avstår att vara “hit” (väljer att “stå klapp”) får hon inte ta några kort och måste vara nöjd med poängen nu i handen. När alla spelare har gått igenom den här processen ser dealern då på sina egna kort. Om totalpoängen är under sexton måste han ta ett annat kort och fortsätta att göra det tills hans poäng överstiger sexton eller överstiger 21. När det gäller återförsäljaren räknas en Ace alltid som 11 om det inte skulle sätta återförsäljaren över 21. Det betyder att en initial 7 och A i handlarens hand skulle motsvara 18 och återförsäljaren skulle klara sig. Medan en 5 och A skulle kräva ett annat kort. Var det kortet 8, till exempel skulle essen räknas som en 1 och återförsäljaren skulle behöva ta ett annat kort. Vissa kasinon kommer att slå på en “mjuk” 17, vilket något ökar kasinots odds hos återförsäljaren.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *