- Uncategorized

Poker Grunderna : Hur mycket att satsa

Spelet med poker är centrerat kring vadslagningen. I ett standardspel finns det fyra satsningsrundor – pre-floppen, floppen, vändningen och floden – och fem olika vadslagningsåtgärder som spelarna kan välja mellan vid varje steg: kontroll, vadslagning, ringer, höjning och vikning.

Betting bestämmer hur mycket pengar som går in i potten och hur mycket du kan vinna, så skickligheten att döma när och hur mycket man ska satsa är viktigt för att hjälpa dig att vinna fler händer och minimera skadorna när du inte vinner. Dålig satsning – oavsett om det satsar för mycket eller för lite – är ett vanligt misstag hos nybörjare och kan vara mycket dyrt. Storleken på din insats bör bestämmas av situationen vid bordet och den åtgärd du vill rita från dina motståndare.

Bet-dimensionering
Storleken på en satsning mäts alltid i förhållande till vad som finns i potten, och spelarna bör justera sina satsningar beroende på potten. En liten satsning anses allmänt vara lika med hälften av potten eller mindre, ett medium är mellan halva och tre fjärdedelar och en stor satsning definieras som något över tre fjärdedelar.

En standard pre-flop satsning är tre gånger big blind, men i vissa fall kan det vara bättre att satsa mer. Om många spelare kommer in i handen, kommer betting big att avstå från några motståndare och ge dig en bättre uppfattning om styrkan i de andra spelarnas händer.

En annan typ av vad som du kan komma över är en fortsättningssats. Det här är när du satsar innan floppen eftersom du hade en bra hand, fortsätt sedan satsa när floppen inte är bra att behålla intrycket att din hand är stark. Det är ofta tänkt att fortsättningsspel bara behöver vara litet för att dra av det, men i spel med stora stackar kommer en liten satsning ofta att ringas.

Din hand och odds
Om du har en dragande hand i motsats till en gjord hand, måste du bestämma om det är värt att jaga dragningen och i så fall hur mycket du ska satsa. Det beror på två faktorer: hur många outs du måste komma till den sannolika vinnande handen och hur stor potten är eller kommer att bli.

Detta innebär lite matematik: beräkning av hur många outs du har, pottodds och de implicita oddsna. Ju fler outs du har (åtta eller fler är ett bra nummer), ju större du kan satsa, och likaså om pottoddsna är bra så är det bäst att fortsätta spela.

Vilken visning ger du?
Du måste också överväga vad ditt vadslagningsmönster säger till de andra spelarna. Oerfarna spelare satsar ofta stora med starka händer och små med svaga händer, men efter ett tag kan det bli förutsägbart.

Det finns två andra tillvägagångssätt som kan hålla dina motståndare gissa: slumpmässigt varierar storleken på din satsning eller stannar konsekvent i hela. Båda har som mål att göra det så svårt för dina motståndare att läsa dig, vilket förbättrar chansen att dina bluffar blir framgångsrika.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *