- Uncategorized

Poker Pursuit Online Casino Video Poker Game

Poker Pursuit är ett online-kortspel som liknar video poker. Spelare är skyldiga att matcha sin sista fem-kortshand mot ett lönbord som betalar ut enligt pokerhandrankningar. Det här är där likheten med videopoker slutar. I video pokerspelare delas alla fem kort i förskott och kan sedan ersätta ett antal kort för att öka sina chanser att vinna. I Poker Pursuit-spelare delas bara tre kort i förväg. Vid den tidpunkten måste de bestämma om de ska “ringa” eller “höja”. Om de ringer så delas de ut på det fjärde kortet utan tillägg till deras satsning. Om de höjer placeras en ytterligare identisk satsning innan det fjärde kortet delas ut. Samma val måste utövas innan det femte kortet behandlas. Därför kan spelarna sluta med tre gånger den första satsningen när de har fått sin fullständiga hand.

Varje gång spelaren höjs kommer han att få en proportionellt större mängd om han slutar med en vinnande kombination, men kommer också att förlora större belopp om han inte får en vinnande kombination. Poker Pursuit-strategin måste lösa detta dilemma. Spelarens val är enkelt när de tre första korten behandlas har en betalande kombination. Då oavsett vad han måste höja innan det fjärde kortet delas ut och, oberoende av det fjärde kortet, måste han höja innan det femte kortet delas ut. Frågan före spelaren är inte om han vinner eller förlorar, men hur mycket han vinner. Och ju större satsningen desto mer kommer han att vinna. De vinnande kombinationerna i de tre första korten är tiotals eller bättre och tre i ett slag.

Den svårare frågan är vad spelaren ska göra när han inte har någon av dessa kombinationer i de tre första korten som behandlas. Det rekommenderade tillvägagångssättet är att minimera förluster i stället för att maximera vinster. Därför ska spelaren ringa och inte höja. Om spelaren inte får en vinnande kombination, förloras inget extra belopp. Om spelaren får en vinnande kombination så finns det en möjlighetförlust, men en faktisk vinst. Den konservativa strategin föreslås efter att tre kort har hanterats för att det fortfarande finns två kort att gå och därför är risken högre.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *